Nasze doświadczenie w projektowaniu instalacji i sieci sanitarnych obejmuje swym zakresem:

 • budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne,
 • obiekty liniowe oraz urządzenia infrastruktury technicznej,
 • budynki biurowe i administracyjne,
 • budynki szkolne, uczelnie,
 • centra handlowo – usługowe,
 • obiekty przemysłowe,
 • hotele,
 • obiekty gastronomiczne, restauracje.

Wykonujemy projekty branży sanitarnej instalacji i sieci (koncepcyjne, budowlane, techniczne, wykonawcze):

 • sieci wodociągowe i kanalizacyjne,
 • przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne,
 • instalacje centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego,
 • projekty węzłów ciepłowniczych,
 • przyłącza i sieci ciepłownicze,
 • instalacje gazowe, przyłącza gazowe,
 • instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 • wentylacja pożarowa,
 • wodociągowe instalacje przeciwpożarowe (instalacje hydrantowe, instalacje tryskaczowe),
 • pompownie pożarowe,
 • kotłownie,
 • instalacje wodociągowe i kanalizacyjne,
 • instalacje chłodnicze,
 • instalacje solarne,
 • pompy ciepła,
 • świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
 • kosztorysowanie,
 • projekty instalacji elektrycznych dla potrzeb własnych projektów.

Mając na uwadze duże doświadczenie oferujemy inwestorom kompleksową obsługę w zakresie:

 • nadzoru inwestorskiego,
 • kierowania budową, robotami,
 • opinie i orzeczenia techniczne,
 • przygotowanie, sprawdzenie i weryfikacja dokumentacji projektowej,
 • doradztwo techniczne na wszystkich etapach procesu budowlanego,
 • zapewniamy pełną obsługę geodezyjną.

Budowa instalacji i sieci branży sanitarnej:

 • budujemy wszystkie ww. instalacje, przyłącza oraz sieci branży sanitarnej