Klauzula informacyjna dla osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych

  1. Administrator Danych Osobowych INTER-PROJEKT Daniel Klonowski z siedzibą ul. Dobra 5/4, 00-384 Warszawa, REGON: 141437377, NIP: 744-133-97-54.

Dane kontaktowe   e-mail: biuro@inter-projekt.pl , telefonicznie na numer telefonu: +48 535 493 239, lub pisemnie na adres administratora.

  1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj. w celach marketingowych Administratora, w tym w szczególności w celu promowania usług i towarów Administratora, w tym zwłaszcza do wysyłania ofert, newslettera, materiałów informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych dotyczących towarów lub usług, a także na potrzeby wydarzeń promocyjnych oraz marketingowych organizowanych przez administratora i innych wydarzeń zorganizowanych przez Administrator w związku z przedmiotem jego działalności, a także wydarzeń, których Administrator jest uczestnikiem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli dobrowolna zgoda

  1. 5. Odbiorcy

Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są podmioty świadczące  Administratorowi  usługi lub podmiotom, którym Administrator  powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

  1. Okres przechowywania

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

  1. Prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci także prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych

  1. Podanie danych jest dobrowolne.